Anna taiteen koskettaa sydäntäsi, tutustu uuteen verkkokauppaamme! Tilaa uutiskirje, saat -10% alekoodin. ILMAINEN toimitus Yli 95 e tilauksille!

Taiteilijan tekijänoikeudet - Merja Sirviö Art

Taideteoksiani suojaa Suomen tekijänoikeuslaki, joka antaa taideteoksilleni laillisen ja kattavan suojan. Laadin pienen tiivistelmän tekijänoikeuslain tärkemmistä kohdista. Kirjoituksen loppupuolelta löydät linkkejä, joihin kannattaa perehtyä tarkemmin. Taiteeni esilletuonnissa ja myynnissä, sekä mahdollisissa kiistatilanteissa noudatan Suomen tekijänoikeuslakia.


TEKIJÄNOIKEUDEN SYNTYMINEN JA KESTO

 • Tekijänoikeus syntyy itsenäiselle ja omaperäiselle teokselle jo luomishetkellä suoraan lain nojalla, suojaten sen ilman erillistä rekisteröintiä. Myös teoksen luonnos, keskeneräinen tai signeeraamaton teos voi saada suojaa.
 • Tekijäinoikeus on voimassa taiteilijan elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Suoja-aika on sama koko Euroopan Unionin alueella. Suoja-ajan jälkeen teokset ovat vapaasti käytettävissä. Moraaliset oikeudet sen sijaan eivät vanhene.   
 • On hyvä muistaa, että ajatukset ja ideat eivät ole tekijänoikeuden suojaamia, ainoastaan työn tuloksena syntyneet teokset. Samasta ideasta voi kaksi eri tekijää valmistaa keskenään erilaisia teoksia, jotka ovat omaperäisiä.


MITÄ TEKIJÄNOIKEUS SUOJAA?

Tekijäinoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Taloudelliset oikeudet

 • Tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käytöstä. Tätä yksinoikeutta rajoittavat jäljempänä selostettavat tekijänoikeuden rajoitukset.
 • Taloudelliset tekijänoikeudet antavat taiteilijan oikeuden määrätä teoskappaleiden valmistamisesta sekä teoksen saattamista yleisön saataville. Teoskappaleiden valmistamisella tarkoitetaan kaikenlaista teoksen tallentamista ja kopiointia millä tahansa teknisellä menetelmällä sekä siirtämistä laitteeseen, jolla teos voidaan toisintaa. Toisin sanoen teosta ei saa tallentaa, kopioida, monistaa tai painaa tuotteeksi ilman tekijän lupaa.

 • Teosten julkinen näyttäminen kuuluu myös tekijänoikeuden taloudelliseen hyödyntämiseen tarkoittaen sitä, että teosta ei saa saattaa yleisön saataville ilman tekijän lupaa esim. taidenäyttelyissä. Myös teoskuvien käyttö verkossa tai televisiossa on teosten yleisölle välittämistä. Jos teoskuvaa halutaan käyttää esimerkiksi verkkosivuilla, kyse on teoksen yleisölle välittämistä ja näin ollen taiteilijalla on oikeus saada korvaus sen käytöstä.


Moraaliset oikeudet

Isyysoikeus

 • Tekijällä on tekijänoikeuslain nojalla oikeus tulla ilmoitetuksi teoksensa tekijänä hyvän tavan mukaisesti. Kukaan muu ei saa väittää teosta hänen tekemäkseen. Isyysoikeudesta ei voi luopua, eikä sitä voi myydä. Tästä syystä on tärkeää, että teosta käytetään tekijäänsä kunnioittavalla tavalla.

Respektioikeus

 • Tekijänoikeuslain mukaan teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataville tekijän taiteellista arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla tavalla. Teoksen muuttamista on esimerkiksi teoksen värien muuttaminen tai teoksen leikkaaminen ja rajaaminen. Mainontakäyttöä varten tulee aina hakea lupa etukäteen.

Luoksepääsyoikeus

 • Tekijänoikeuteen kuuluu myös luoksepääsyoikeus, jonka mukaisesti kuvataiteilijalla ja osin myös hänen perikunnallaan on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen. Tämän oikeuden käyttäminen edellyttää, että teoksen luokse pääseminen on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai hänen taloudellisten oikeuksiensa toteuttamiseksi (esim teoksen valokuvaaminen). Eikä siitä saa aiheutua kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle.


TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTTAMINEN

 • Tekijä voi halutessaan luovuttaa tai myydä käyttö- ja tekijänoikeuksia määräajaksi tai kokonaan.
 • Tekijänoikeus voidaan luovuttaa sopimuksella. Luovutuksen laajuus määräytyy sopimuksen sisällön mukaisesti. Mikäli tekijänoikeuksia ei ole siirretty sopimuksella, säilyvät ne tekijällä. Teoksen käyttöoikeuksien luovutuksen laajuudessa on paljon sovittavia kohtia, mm. käyttötarkoitus, käyttöaika, painosmäärä, alueellinen laajuus, tekijäinoikeuskorvauksen suuruus, luovutetaanko yksinomainen vai ei-yksinomainen käyttöoikeus ym. Yksinomainen oikeus tarkoittaa sitä, ettei tekijä voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle samanlaista oikeutta.
 • Tekijänoikeuslain mukaan se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta, ellei toisin ole sovittu. Jos halutaan, että teosta saa muuttaa tai käyttöoikeuden saa edelleen luovuttaa kolmannelle osapuolelle, on tästä nimenomaisesti sovittava.
 • Tekijänoikeuden luovutussopimus on syytä tehdä kirjallisesti. Tekijänoikeus on sopimuksenvaraista oikeutta. Oikeuksien luovutuksesta ja muista siihen liittyvistä seikoista voidaan näin ollen vapaasti sopia, ellei laissa ole rajattu sopimusoikeutta (esim. moraaliset oikeudet ja jälleenmyyntikorvaus).
 • Tekijänoikeudet kuuluvat taiteilijalle myös taideteoksen luovutuksen jälkeen. Tekijänoikeuslain nimenomaisen säännöksen mukaan teoksen kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta.


MIHIN TEKIJÄNOIKEUTTA TARVITAAN?

Jos tekijänoikeutta ei olisi, kuka tahansa voisi omia kenen tahansa luovan työn itselleen ja hyötyä siitä rahallisesti. Tekijänoikeus antaa taloudellista turvaa sille jolle luovan työn palkka kuuluu. Näin meillä kaikilla on mahdollisuus myös tulevaisuudessa saada uutta inspiroivaa katsottavaa, luettavaa ja kuunneltavaa. 


Lisätietoja tekijänoikeudesta:

Suomen taiteilijaseura

Kuvasto

Tekijänoikeus

Finlex

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Tekijänoikeusneuvosto

Lahjakortti